Tjenester

IT Support

Har du behov for hjelp med it-systemet eller nettverket ditt?

Før du ber om hjelp, gjør gjerne følgende:

  • Start datamaskinen din på nytt.
  • Restart eventuelt utstyr du har problemer med.
  • Sjekk alle kabler og ledninger.

Konsulentbistand og utvikling

Mange av våre kunder har faste avtaler for drift og vedlikehold. Det gir forutsigbarhet både tidsmessig, sikkerhetsmessig og utgiftsmessig. Konsulentarbeid tilbys også på timesbasis.

  • Valg av program – og maskinvare
  • Drift og vedlikehold
  • Oppsett av systemer

Serverdrift og hosting

Å bruke RSCS som din it-avdeling er kostnadseffektivt ved preventivt vedlikehold av servere og nettverk, gode rutiner for backup og god dokumentasjon av driftsrutiner.

  • Servere
  • Hosting
  • Backup og sikkerhet